Coasters

Het online omgeving voor het aanmelden van schepen geldt alleen voor Barges. UAB-online is momenteel bezig met het ontwikkelen van een online concept omgeving waarin ook Coasters zich aan kunnen melden. Naar verwachting zal deze omgeving werkzaam zijn in 2022.

Coaster die zich willen registeren bij de Lyondellbasell Maasvlakte terminal kunnen contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)6 15 16 76 32 (primair) of +31 (0)181 235 055 (back-up).

Om uw registratie optimaal te laten verlopen vragen wij u vriendelijk de bill of (un)loading, cerfitcaten en verwachtte aankomsttijd paraat te houden.

 © Copyright 2023 LyondellBasell. All rights reserved